RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE NAKUPA STEGOVE OPREME 2019

ZSKSS razpisuje 2.000 evrov subvencije za nakup opreme stegov napisane na seznamu, ki je del razpisa.

 

ZSKSS razpisuje 2.000 evrov subvencije za nakup opreme stegov (osebna oprema, npr. kroj, klobuk, našitki ... se ne sofinancirajo) napisane na seznamu, ki je del razpisa.

Za razpisana sredstva lahko kandidirajo stegi, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
 imajo urejeno bazo članstva,
 oddane pristopne izjave članov (nad 80 %),
 plačano članarino,
 oddano letno poročilo 2017/2018,
 nimajo drugih denarnih in materialnih obveznosti do ZSKSS,
 v zadnjih 5 letih (2014-2018) na razpisu za sofinanciranje opreme niso prejeli skupno več kot 400 evrov subvencije.

Višina sofinanciranja:
ZSKSS sofinancira nakup opreme v višini 30 % od vrednosti celotnega nakupa, vendar ne več kot 250 € na steg.

Razpis_za_sofinanciranje_nakupa_stegove_opreme.pdf