Vedno več odpadkov

DALJ TRAJAJOČE AKTIVNOSTI

Glavni poudarek je na preprečevanju nastajanja odpadkov, nato sledi ponovna uporaba, šele nato pa recikliranje.

GRADIVA, KI VAM LAHKO KORISTIJO:

 

BB/VV

 • Skavt za plen spremlja količino smeti v gospodinjstvu glede na vsebino (embalaža, steklo, papir, biološki, mešano). Česa je največ?
 • Skavt se nauči stisniti embalažo, ločevati, pozna preproste ukrepe za zmanjševanje (nakupovanje večjih enot produkta).
 • Skavt za plen (ali na srečanju) izdela stvari iz odpadnih materialov.

 

IV

 • Skavt na vodovem srečanju spozna koncept zero–waste. Pozornost se nameni plastičnim vrečkam kot resnično nepotrebni embalaži. Vodnik in njegov vod skleneta, da za sladka presenečenja na srečanju ne bodo kupovali sladkarij v embalaži ter da se bodo odpovedali uporabi plastičnih vrečk.
 • V četi se dogovorijo za zero-waste odkupnino.
 • Na vodovem srečanju raziščejo, kje v lokalnem okolju se lahko kupuje izdelke brez embalaže (mlekomati, kmetije, trgovine z izdelki brez embalaže).
 • Vod obišče trgovino ponovne uporabe, pravično trgovino (v Ljubljani) ali pa se odpravi na tržnico po sestavine za vodov kulinaričen večer.

 

PP

 • Popotniki in popotnice raziščejo s pomočjo svetovnega spleta katere dobre prakse obstajajo na področju zero-waste, spoznajo ambasadorje zero-waste načina delovanja ter soklanovcem predstavijo ukrepe, ki so jim najbolj zanimivi.
 • Klan se dogovori za zero-waste odkupnine.
 • Klan načrtuje tabor, ki naj se čim bolj približa zero-waste načelom.
 • Popotniki pridobijo nalepke, ki prepovedujejo reklame na poštnih nabiralnikih in jih nalepijo na domači nabiralnik (dogovorijo se za dovoljenje). S tem ne dobivate reklam in potrošite manj.

 

AKCIJA ZA DAN ZEMLJE

Za širšo javnost

Za steg

 1. Ozaveščanje o vplivu in nesmotrnosti plastičnih vrečk – organizirate na lokalni tržnici, deljenje naravi bolj prijaznih oz. doma narejenih vrečk, ki jih sami v naprej sešijete iz starih majc.

 2. Organiziranje izmenjevalnice oblačil/predmetov/zelenjave. 

Kot aktivnost izdelajo vrečke iz starih majic, zaves – gredo po malico/sadje za dogodek z izdelanimi vrečkami.