Duhovnost in kateheza

Duhovnost je glavna “sestavina” programa čete. Je konkretna in življenjska, ne le govorjena ali teoretična. V globini je naravnana na služenje Bodu in bližnjemu hkrati pa mladega človeka vzgaja k sreči in uspehu.

Izhaja iz skavtske obljube in zakonov, poleg Svetega pisma je pomembna učiteljica tudi naša Narava. Trudimo se, da je duhovnost takšna, da mladega človeka privlači in mu pomaga odkrivati sebe.