Inforgrafike

Infografike ali informativne grafike so vizualni pripomočki s katerimi lažje podajamo zahtevne informacije. Slike ob tekstu so navadno vizualni podaljšek besedila, medtem ko slike v infografikah same po sebi zajemajo že kos informacije, ki nam pomaga pri razumevanju informacij. Na njih lahko gledamo kot zelo strnjene in kreativne strani iz učbenikov :).

INFOGRAFIKE O SKAVTIH

POUČNE INFOGRAFIKE