Gradiva za trenerje

Na tej strani lahko najdete nabor različne literature, ki vam lahko pomaga na vaši voditeljski poti, razširi obzorja, doda piko na i vašim srečanjem/delavnicam/tabornim in skavtskim šolam/državnim srečanjem ...

Seznam literature se stalno dopolnjuje, zato večkrat obišči stran :)

LITERATURA V SKAVTSKI KNJIŽNICI

V knjižnici lahko najdete  literaturo s področja skavtstva, mednarodnega skavtstva, vzgoje in izobraževanja, duhovnosti, mladinskega dela, nevladnega sektorja ... Skavtsko knjižnico lahko obiščete v času uradnih ur.

Knjiznica ZSKSS

 

ZBIRKE IGER, METOD, DELAVNIC ipd.

 • Učni stili (ILSA) (e-gradivo)
 • Group games, Our favorite games (Boy scout trail) (e-gradivo)
 • Group activities, games, excercises & initiatives, Gear for adventurous learning, 2008 (Wilderdom) (e-gradivo)
 • Barbara Kavčnik, Igre za prvo pomoč, 2006 (Društvo mladinski ceh)
 • Barbara Kavčnik, Igre za spoznavanje, 2007 (Društvo mladinski ceh)
 • več avtorjev, Igre za medkulturni dialog, 2008 (Društvo mladinski ceh)
 • Barbara Kavčnik, Vodne igre, 2008 (Društvo mladinski ceh)
 • Maja Bobnar, Barbara Kavčnik, Igre za zabavne večere, 2009 (Društvo mladinski ceh)
 • Rafo Pinosa, Igre za klošarjenje, 2010 (Društvo mladinski ceh)
 • Staša Barbič, Alenka Blazinšek, Igre za na pot, 2010 (Društvo mladinski ceh)
 • Martin Lenarčič, Mojca Mikac, Igre za gradnjo timov in skupin, 2010 (Društvo mladinski ceh)
 • Mojca Mikac, Martin Lenarčič, Igre s padalom, 2011 (Društvo mladinski ceh)
 • Leonardo Gaube, Dramske igre, 2011 (Društvo mladinski ceh)
 • Fundraising hitri recepti odličnega okusa (CNVOS) (e-gradivo)
 • 3 zajčje naprej - Dejavnosti za delo v medgeneracijski skupini (ESS, mreža MGS) (e-gradivo)
 • Igre za spoznavanje, ogrevanje in ledolomilci (e-gradivo)
 • 101 more games for trainers: A collection of the best activities from creative training techniques newsletter (e-gradivo)
 • Building teamwork - 10 primerov iger za gradnjo skupnosti (e-gradivo)
 • Tadeja Mesojedec, Metode fasilitacije v mladinskem delu, 2014 (Društvo mladinski ceh)
 • Tamara Lah, Jaka Matičič, Ana Strajnar, Vrednotenje na lokalni ravni, 2014 (ZSKSS)
 • Polonca Seušek: http://baza-iger.skavt.net/

 

STROKOVNA LITERATURA:

 • WAGGGS eadership_model.pdf
 • Sabina Derganc, Prosti čas mladih, 2004 (Društvo mladinski ceh)
 • Matej Cepin, Neformalno izobraževanje, 2004 (Društvo mladinski ceh)
 • Marta Bak, Podpora mladinskim voditeljem, 2005 (Društvo mladinski ceh)
 • Danilo Kozoderc, Sopotniki na poklicni poti mladostnika, 2005 (Društvo mladinski ceh)
 • Alenka Blazinšek, Aktivno državljanstvo, 2006 (Društvo mladinski ceh)
 • Kristjan Strojan, Administracija v društvih, 2006 (Društvo mladinski ceh)
 • Marjana Korošec, Ob izgubi, ki jo doživlja mladostnik, 2007 (Društvo mladinski ceh)
 • Petra Pucelj Lukan, Elementi mladinskega dela v Sloveniji, 2009 (Društvo mladinski ceh)
 • Lucija Umek, Medkulturni dialog in mladi, 2010 (Društvo mladinski ceh)
 • Jasna Repa, Zasvojenost z internetom, 2010 (Društvo mladinski ceh)
 • Lucija Lapuh, Sodobno izseljevanje iz Slovenije, 2011 (Društvo mladinski ceh)
 • Urša Končan, Medgeneracijski dialog in mladi, 2012 (Društvo mladinski ceh)
 • Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje v programu Mladi v Akciji (e-gradivo)
 • Vključevanje, participacija in aktivno državljanstvo preko članskih oblik mladinskega dela (e-gradivo)
 • Neformalno učenje v mladinskem delu (e-gradivo)
 • Evropsko državljanstvo (e-gradivo)
 • Mladinsko delo (e-gradivo)
 • Ključne kompetence (e-gradivo)
 • Učinkovito komuniciranje za nevladnike (e-gradivo)
 • Vodič za mreženje nevladnih organizacij (e-gradivo)
 • Praktični nasveti in orodja za podporo mreženju (e-gradivo)
 • NVO mreženje (e-gradivo)
 • Delo v nevladnih organizacijah - od poslanstva do kariere (e-gradivo)
 • Letni pogovori v nevladnih organizacijah (e-gradivo)
 • Priročnik o delu v nevladnih organizacijah (e-gradivo)
 • T-Kit 10: Izobraževalno vrednotenje v mladinskem delu (e-gradivo)
 • Fundraising priročnik za nevladne organizacije (e-gradivo)
 • Kodeks dobrih praks participacije civilne družbe v procesih odločanja (e-gradivo)
 • Optimizacija spletnih strani za nevladne organizacije (e-gradivo)
 • Marketing in oglaševanje na facebook-u za nevladne organizacije (e-gradivo)
 • ABC Prostovoljstva - priročnik za mentorje (e-gradivo)
 • Programski dokument Prostovoljstvo mladih (e-gradivo)
 • Programski dokument Participacija mladih (e-gradivo)
 • Programski dokument Informiranje mladih (e-gradivo)
 • Programski dokument Mobilnost mladih (e-gradivo)
 • Programski dokument Zdravje mladih (e-gradivo)
 • Programski dokument Stanovanjska problematika mladih (e-gradivo)
 • Programski dokument Zaposlovanje mladih (e-gradivo)
 • Programski dokument Izobraževanje mladih (e-gradivo)
 • Programski dokument Mladinsko organiziranje (e-gradivo)
 • Mladinsko delo v teoriji in praksi, 2011 (Mladinski dvet Slovenije)
 • Odnosi z javnostmi, priročnik za nevladne organizacije (e-gradivo)
 • Priročnik za menedžerje v mladinskih organizacijah, 2005 (Mladinski svet Slovenije)
 • Priročnik za trenerje mladinskih voditeljev, 2003 (Mladinski svet Slovenije)
 • Medgeneracijsko sodelovanje v mladinskih organizacijah, Priročnik za vodje skupin in organizacij (ESS, Mreža MGS) (e-gradivo)
 • Medgeneracijsko sodelovanje v mladinskih organizacijah, rezultati in izsledki raziskave (ESS, Mreža MGS) (e-gradivo)
 • Usposabljanje mladinskih voditeljev in delavcev (ESS, Mreža MDNFI) (e-gradivo)
 • Analiza nacionalnih mladinskih organizacij (Mladinski svet Slovenije, 2012) (e-gradivo)
 • Vodnik po Youthpassu - kako najbolje izkoristiti svoje učenje (MvA) (e-gradivo)

 

LITERATURA V TUJIH JEZIKIH:

 • Youth Work: Enhancing Youth Employability?  (e-gradivo)
 • Youth information as a base for youth participationBoosting youth participation at local level (e-gradivo)