Taborna šola Metoda

Pogoji za udeležbo:

  • vsaj 20 let, dopolnjenih v koledarskem letu,
  • odločitev za voditeljstvo v ZSKSS,
  • odhod iz klana,
  • osnovno poznavanje skavtske metode in skavtskih veščin, 
  • vsaj pol leta intenzivne priprave na voditeljstvo v izbrani veji ob podpori mentorja (obdobje pripravništva)