Mentor - pripravnik

Dobro, sedaj oba razumeva, da je delo po NaPOTniku dobro, kje pa se ga dobi in kaj imava oba od njega?

NaPOTnik je na voljo v pisarni ZSKSS v Ljubljani in v Mariborski skavtarnici (če se udeležiš TŠ Pripravnik, pa NaPOTnik prejmeš na taborni šoli). Ob prevzemu sporočita ime in priimek pripravnika ter mentorja, steg in kontaktni e-mail, nato pa se delo lahko začne.

S pomočjo NaPOTnika bosta oba skupaj lažje preverila dogovore, obveznosti in pravice, saj jih bosta zapisala. Z njegovo pomočjo bomo v ZSKSS lahko zagotovili bolj poenoteno znanje pripravnikov pred prihodom na TŠ Metoda. V tropu za pripravništvo in mentorstvo pa bomo imeli pregled nad številom pripravnikov in mentorjev v posameznih stegih, kar nam bo koristilo pri oblikovanju ostalih dogodkov usposabljanja in nudenju ustrezne podpore.

Kaj pa ob zaključku pripravništva?

Po tem ko ovrednotita delo pripravnika, najdeta odgovore na morebitne dileme… je sila preprosto – pripravnik se prijavi na TŠ Metoda, kjer v prijavnici označi naloge, ki jih je opravljal v času pripravništva. Mentor je po pripravnikovi prijavi naprošen, da glede na smernice poverjeništva za usposabljanje poda mnenje o pripravniku, ki je v pomoč voditeljem taborne šole pri pripravi kakovostne in na potrebe udeležencev odgovarjajoče taborne šole.

So stvari lahko še bolj enostavne?

Vse stvari so sila enostavne, odvisno iz katerega zornega kota jih pogledaš. Če pa se vama kljub temu porajajo še kakršnikoli pomisleki, vprašanja, predlogi, kritike, pohvale ipd., se lahko vedno obrneta na sara.petrovcic@skavt.net ali puv@skavt.net.