Taborna šola Trener

Taborna šola Trener – se izvaja vsaj vsake 3 leta

Pogoji za udeležbo:

 • vsaj 22 let, dopolnjenih v koledarskem letu,
 • imenovan skavtski voditelj, 
 • vsaj 3 leta delovanja kot voditelj v veji, od tega vsaj 1 leto kot odgovorni voditelj veje ali stegovodja,
 • kvalitetno delo na lokalni ali širši ravni,
 • mnenje ali povabilo PUV,
 • interes in/ali izkušnje z usposabljanjem odraslih članov, ter resen namen delovati na tem področju.

Izjemoma se lahko usposabljanja udeleži imenovani voditelj veje, ki že ima opravljeno TŠ Združenje, vsaj 1 leto uspešno sodeluje pri projektih in tropih poverjeništva za usposabljanje voditeljev in hkrati izpolnjuje vse ostale pogoje.

Posebni pogoji za udeležbo duhovnih asistentov:

 • opravljena TŠ Združenje,
 • vsaj 3 leta delovanja kot duhovni asistent v stegu,
 • kakovostno delo na lokalni ali širši ravni,
 • priporočilo PUV ali generalnega duhovnega asistenta,
 • interes in izkušnje z usposabljanjem odraslih članov ter resen namen delovati na tem področju