Veja VV

NASLOV KORAKA

AVTOR

KLJUČNE BESEDE

Knjiga plenov

Eva Karničnik, Komenda 1

plen, knjiga plenov , osebno napredovanje , spremljanje, želja po izboljšanju

Mavglijeve zgodbe

Andreja Grkman, Komenda 1

Mavglijeve zgodbe, Kajin lov, Kraljevi ankus, Rdeči psi

Oblikovanje skupnosti starehših volčičev

Tanja Ferjančič, Ajdovščina- Šturje 1

SSVV,  druženje, sodelovanje, odgovornost, zabava

Nov totem

Špela Jamnik, Vrhnika 1

 

Učne oblike ter medskupinski odnosi v krdelu

Špela Krobat, Celje 2

delovanje skupine, »učne« oblike, medskupinska dinamika, strukturiranje skupin, skupinska učna oblika

Palmovi listi kot nov način odkupnin

Sebastjan Sitar, Homec 1

 

Kateheze v veji VV

Klemen Čretnik, Mozirje 1

 

Kateheza v veji VV

Mira Demšar, Škofja Loka 1

 

Skavtske veščine v veji VV

Matej Sotošek, Brezovica 1

učenje z delom, delo v majhnih skupinah, dejavnosti na prostem, odnos med mladimi in odraslimi

Osebno napredovanje v krdelu

Sara Kač, Celje 1

 

Uvedba osebnega napredovanja

Valentina Bizjak, Krško 1

osebno napredovanje, stari volkovi, knjižica plenov, pleni in  lovljenje, nalepke z džungelskimi liki,  skala napredovanja

Kateheze o Frančišku Asiškem

Katarina Medved, Zagorje 1