Skavtska šola Življenje v naravi 1. stopnja

Na SŠ ŽvN1 udeleženci pridobijo osnovna znanja o bivakih, ognjih, vozlih, dendrologiji, orientaciji, prvi pomoči, vezavah, zgradbarstvu, varnosti pri delu, užitnih samoniklih rastlinah in kuhanju. SIN po potrebi določi dodatne vsebine. 

Za udeležbo na SŠ ŽvN1 je pogoj, da udeleženec v tekočem letu dopolni 17 let, predznanje ni pomembno.