Opisi tropov

kontakte vseh tropov najdete tukaj (klik)

TROP ZA TABORNE ŠOLE

Trop za taborne šole je namenjen koordinaciji in spremljanju tabornih šol.Vsako leto poskrbi za sestavljanje svodov (skupnosti voditeljev) za vsako taborno šolo, koordinacijo datumov, pripravljalno in evalvacijsko srečanje za voditelje tabornih šol, pripravo gradiva za voditelje TŠ in SŠ, zbiranje in pregled poročil tabornih šol, posodabljanje in izdajo prijavnic.

VODJI: Cirila Robič (Slovenske gorice 1) in Gregor Kolar (Slovenske Konjice 1)

 

TROP ZA KORAKE IN PROJEKTE VODITELJEV

Trop za korake in projekte skrbi za osebno napredovanje in oblikovanje voditeljev ter jim nudi podporo pri izvajanju korakov in projektov.

Naloge tropa:

 • obveščanje voditeljev,
 • komunikacija s sopotniki,
 • komunikacija z državnimi vodstvi in voditelji usposabljanj,
 • pregled korakov in projektov,
 • arhiviranje korakov in projektov,
 • vrednotenje sistema osebnega napredovanja za voditelje.

Trenutno trop šteje le eno članico.

 

SKUPNOST TRENERJEV

Skupnost trenerjev (SKUTR) je prostor nadgradnje trenerske izkušnje, podporni in svetovalni organ ZSKSS, je prostor osebne rasti trenerjev ter prostor za razvoj usposabljanja v ZSKSS. Nameni delovanja SKUTR so tako:  izboljšanje kakovosti izvedbe usposabljanj,  spodbujanje osebnostne rasti in usposabljanja trenerjev, krepitev vloge trenerjev v ZSKSS,  zagotavljanje boljših pogojev za delovanje ZSKSS z aktivnim udejstvovanjem trenerjev na posvetih in usposabljanjih tudi zunaj Združenja.

Poleg rednih srečanj SKUTR je znotraj SKUTR vzpostavljen prostor, kjer lahko trenerji bolj intenzivno pripravljajo stvari za področje usposabljanj, razmišljajo o delovanju ZSKSS, razvijajo gradivo in osebno rastejo (običajno v obliki različnih delovnih skupin).

Kordinatorja SKUTR skupaj s poverjenikom načrtujeta delo SKUTR ter skrbita za koordinacijo SKUTR srečanj in delovnih skupin.

KOORDINATORJA: Jasna Tikvič (Ptuj 1) in Jaka Matičič (Loška dolina 1)

 

TROP ZA ŽIVLJENJE V NARAVI

Trop za življenje v naravi je odgovoren za približevanje narave ter krepitev tehničnega znanja v povezavi z metodološkim znanjem v  ZSKSS.

Trop je sestavljen iz dveh delov:

 • ožjega tropa, inštruktorjev, ki koordinirajo delo tropa in je predvsem organizacijske narave ter
 • razširjenega dela, ki združuje vse inštruktorje in je precej bolj tehnične in praktične narave.

 Za lažje delo je razširjen trop razdeljen na štiri področja Ogenj, Hrana, Odprava in Pioneristika.  Vsako področje pokriva določen sklop tem, ki so smiselno porazdeljene po sklopih. Področja skrbijo za razvoj in izbor znanj, ki jih želimo negovati in predstaviti.

V okviru tropa organiziramo:

 • SŠ ŽvN1 – Skavtska šola Življenje v naravi 1. stopnje
 • SŠ ŽvN2 – Skavtska šola Življenje v naravi 2. stopnje
 • Priložnostne delavnice

Več si lahko preberete na strani http://zvn.skavt.net/

VODJA: Lenart Girandon (Domžale 1)

 

TROP ZA PRIPRAVNIŠTVO IN MENTORSTVO

Trop skrbi za podporo pripravnikom in mentorjem in omogoča razvoj koncepta pripravništva/mentorstva ob pomoči deležnikov.

Naloge tropa so:

 1. Podpora mentorjem in pripravnikom
 2. Razvoj pripravništva/mentorstva kot "novitete" v ZSKSS
 3. Promocija NaPOTnika in oblikovanje ustrezne literature za mentorje
 4. Organizacija izobraževalnih srečanj za pripravnike/mentorje
 5. Spremljanje poteka pripravništva znotraj stegov

Trop vodi Sara Petrovčič.

Ker se nam v prihodnosti obetajo projekti povezani s pripravništvom oz. mentorstvom nas lahko kontaktiraš v kolikor bi želel-a sodelovati.

 

TROP ZA PROGRAM MEPI

Mednarodno Priznanje za mlade (MEPI) je v tujini zelo priznan program, katerega namen je, da se mladi med 14. in vključno 24. letom naučijo načrtovati in oblikovati svoj program osebnega napredka na štirih temeljnih področjih svojega osebnega razvoja - pri športu, učenju novih znanj/veščin, prostovoljstvu in pri timskem delu/odpravah, ob doseganju zastavljenih ciljev pa osebnostno rasti in pridobiti številna znanja, veščine in izkušnje, ki so v današnji družbi visoko cenjene.

Program MEPI je zelo podoben načinu dela in vrednotam skavtskega gibanja. Ker MEPI svojim udeležencem ponuja tudi mednarodno uveljavljeno in cenjeno priznanje, hkrati pa od skavtskega voditelja ne zahteva bistveno več dela, smo se tudi v ZSKSS odločili, da ga čim bolj enostavno vključimo v naše delovanje, seveda ob upoštevanju določenih posebnosti, ki jih izpolnjevanje programa zahteva (več v MEPI VODIČU za skavtske voditelje).

MEPI vodič

Člani tropa MEPI so v večini izobraženi MEPI mentorji. Skrbijo za podporo skavtinjam in skavtom, vključenim v MEPI program - priprava gradiva, delavnic, predstavitev, izobraževanj (od individualnih do skupinskih), priprava sistema za zagotavljanje kakovosti izvajanja... Pregled nad izdajo indeksov dosežkov in pripravo MEPI odprav vodi MEPI trop. Več o samem programu na http://skavti.si/mepi

VODJI: vodja tropa Katarina Škufca (Kranj 1) in pomoč v pisarni Maja Krajnc

 

TROP ZA PRVO POMOČ

Vodja: Uroš Mehle