Sestava POVO (Poverjeništvo za voditelje)

MANDAT september 2020 - marec 2024

KONTAKT usposabljanje@skavti.si

Poverjenika za usposabljanje voditeljev:
Nastja Bojc (Ribnica 1) 
Luka Mehle (Grosuplje 1)

Trop za usposabljanje: 
Jure Hafner (Škofja Loka 1)
Veronika Kavčič (Slovenske Konjice 1) 
Simon Kastelic (Domžale 1)

Trop Življenje v naravi - vodji tropa
Kleme Kovač (Novo mesto 1)
Ana Dragar (Domžale 1)

Trop MEPI - vodja tropa
Katarina Škufca (Kranj 1) mepi@skavti.si

Programska vodja pisarne:
Korana Kovačević (Postojna 1)