Taborna šola Pripravnik

Pogoji za udeležbo:

  • vsaj 19 let, dopolnjenih v koledarskem letu,
  • odločitev za voditeljstvo v ZSKSS,
  • osnovno poznavanje skavtske metode in skavtskih veščin,
  • v zadnjem letu pred udeležbo na TŠ je udeleženec popotnik v lokalnem stegu.