Osebno spremljanje

Osebno spremljanje je zaupen osebni pogovor med osebnim spremljevalcem in osebo, ki jo spremlja. Poznamo ga predvsem kot osebni pogovor med voditeljem klana in popotnikom. Vendar pa se osebno spremljanje odvija tudi v noviciatu, v SKVO-ju in skavtskih usposabljanjih.

Namen

Osebno spremljanje je proces, v katerem osebni spremljevalec načrtno spodbuja razvoj mladostnikove osebnosti. Osebni spremljevalec načrtno spoznava mladostnika, njegove potenciale in ga sooča s posledicami lastnih dejanj.

Je proces, ko voditelj mladostniku pomaga:

 • spoznavati dobro v njem samem in mu pomaga, da se svojih dobrih lastnosti zave ter jih razvija,
 • odpravljati pomanjkljivosti (ga opogumlja) na področjih, kjer si želi napredovati,
 • sprejemati odločitve.

Pri dobrem osebnem spremljanju raste tako osebni spremljevalec kot oseba, ki jo spremlja.

Oblike osebnega spremljanja:

 • neposredno (pogovor v živo, pismo, pogovor po telefonu, e-mail, …)
 • posredno (molitev za spreljenca, za spodbudo, …),
 • formalno (dogovor za srečanje z namenom osebnega spremljanja)
 • neformalno (mladostnika spremljamo, ne da bi se on tega posebej zavedal).

Osebni spremljevalec:

 • starost vsaj 21 let
 • zrela oseba, ki skrbi za svojo osebno rast in je zgled PP,
 • oseba, vredna zaupanja,
 • je nevsiljiv, odprt, iskren, dosleden, objektiven in zna vzpostaviti pravo mero bližine,
 • pomembno je, da se ne dela popolnega in ne zanika lastnih napak,
 • pozorno spremlja mladostnika in si zapomni, kaj se z njim dogaja oz. si redno beleži njegovo napredovanje.

Osebni spremljevalec izhaja iz točke, kjer se mladostnik nahaja, a je en korak pred njim. Omogoča izkušnjo, mladostnika usmerja in se mu je sposoben približati in z njim komunicirati. Osebni spremljevalec mora znati mladostnika na primeren način pohvaliti in mu hkrati na primeren način izreči tudi kritiko, iz katere se lahko mladostnik kaj novega nauči. Zna ustvarjati odnos zaupanja (oseben odnos), a se ne zapleta preveč globoko v mladostnikovo osebno življenje (OS prilagodi posamezniku - nekateri potrebujejo več OS, drugi manj, eni več, drugi manj bližine).

Pomembno je, da  osebni spremljevalec skrbi tudi za lastno osebno napredovanje.

Naloge osebnega spremljevalca:

 • usmerja in spodbuja mladostnika k osebni rasti (vrednote, FIDO),
 • pomaga in podpira mladostnika pri odkrivanju njegovih dobrih lastnosti, razvijanju novih in sprejemanju odločitev,
 • spremlja in opazuje mladostnika preko vrednot vzgajanja na šestih področjih razvoja.

Osebni spremljevalec ne načrtuje namesto mladostnika, prav tako se namesto njega ne odloča. Osebni spremljevalec je na voljo za svetovanje in usmerjanje.

Preverjanje osebnega spremljanja

Osebno spremljanje hitro izgubi svoj smisel, v kolikor ni kontinuirano in v kolikor se ne preverja. Zato je priporočljivo:

 • da si mladostnik dogovore, cilje in korake, ki jih je določil v sodelovanju z osebnim spremljevalcem ZAPIŠE v dnevnik osebnega spremljanja in služenja ter jih na naslednjem srečanju pregleda skupaj z osebnim spremljevalcem.
 • da osebni spremljevalec po srečanju naredi OSEBNO REFLESIJO ter s tem spremlja, kaj dela dobro in kaj ne.

Dokumente za osebno spremljanje najdete tukaj (klik)