Mala šola življenja v džungli

MŠŽD ali Mala šola življanja v džungli

MŠŽD je izobraževanje za popotnike na služenju in aktivne voditelje v veji VV, z ali brez opravljene TŠ MVV. Udeleženci in udeleženke spoznajo Knjigo o džungli, skozi vseh devet zgodb pa pridobijo izkušnjo VV. Zgodbe so predstavljene na različne načine, tako da se spodbudi inovativnost udeležencev in udeleženk pri izvajanju zgodb v domačem krdelu.

MŠŽD služi kot dopolnilo k TŠ MVV.

Spodnja starostna omejitev udeležencev je dopolnjenih 18 let v tekočem koledarskem letu.