Skavtska šola Življenje v naravi 2. stopnja

Na SŠ ŽvN2 udeleženci nadgradijo znanje, pridobljeno na SŠ ŽvN1  Pridobijo tudi nova znanja (primitivne tehnike netenja ognja, postavljanja bivakov iz naravnih materialov, izdelava pripomočkov (lastne vrvi, posode in pribora …). SIN po potrebi določi dodatne vsebine. Udeleženci pridobijo tudi znanje o pravilni opremi ter osnovah preživetja v težkih vremenskih pogojih (dež, sneg …).

Za udeležbo na SŠ ŽvN2 je pogoj udeležba na SŠ ŽvN1. Starostna omejitev je 19 let. V skrajnih primerih se lahko udeleženec udeleži SŠ ŽvN2 brez udeležbe SŠ ŽvN1, vendar inštruktorji temeljito preizkusijo njegov nivo znanja veščin, ki mora biti enakovreden udeležencu, ki je končal SŠ ŽvN1.

Pri prijavi na SŠ ŽvN2 imajo prednost bodoči inštruktorji SŠ ŽvN, potem udeleženci SŠ ŽvN1, do zapolnitve mest pa sprejemamo tudi ostale, ki so SŠ ŽvN1 opravljali le preko izpita.