Imenovanje voditeljev

VODITELJ VEJE

 • uspešno konča TŠ Metoda (dodatno lahko še TŠ Prekvalifikacija),
 • si med imenovanimi voditelji izbere sopotnika,
 • uspešno izvede korak voditelja,
 • je vsaj 6 mesecev sodeloval pri vodenju v eni od vej,
 • se je v zadnjih 12-ih mesecih udeležil vsaj enega državnega srečanja voditeljev veje,
 • je sposoben izvajati kakovostno vzgojno delo po skavtski metodi, 
 • je sposoben poskrbeti za varnost otrok, mladostnikov in sovoditeljev med izvajanjem programa,
 • pozna osnovne skavtske veščine, ki mu omogočajo načrtovati in izvajati kakovosten program v skladu s skavtsko metodo, lastno posamezni veji.  

Duhovni asistent/animator, ki izpolnjuje zgornje pogoje, pridobi imenovanje duhovni asistent/duhovni animator veje.

 

SKAVTSKI VODITELJ

 • uspešno konča TŠ Združenje,
 • si med imenovanimi voditelji v ZSKSS izbere sopotnika,
 • uspešno izvede projekt voditelja,
 • je vsaj tri leta sodeloval pri vodenju v stegu,
 • se je v zadnjih 12-ih mesecih udeležil vsaj enega sveta Združenja,
 • prevzame vsaj eno odgovorno nalogo in vlogo v ZSKSS (delo v stegu /mentor, sopotnik, stegovodja, projektni voditelj/, delo v regijskih vodstvih, vodenje zahtevnejših projektov in tropov, delo v organih ZSKSS, delo s trenerji, delo v državnih vodstvih vej).

 

TRENER

 • je imenovan skavtski voditelj in opravi TŠ Trener ali enakovredno usposabljanje za trenerje katere koli druge mladinske organizacije,
 • je po uspešno opravljeni TŠ Trener uspešno sodeloval pri vsaj enem projektu usposabljanja voditeljev na državni ravni,
 • je dejaven na področju usposabljanja voditeljev, lahko tudi izven ZSKSS,
 • dobro razume in sprejema namen, temeljna načela in metodo skavtstva pri usposabljanju voditeljev,
 • sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju projektov usposabljanja voditeljev,
 • je sposoben uspešnega sodelovanja z drugimi voditelji,
 • s svojim zgledom spodbuja udeležence TŠ k osebni in duhovni rasti, samovzgoji in samoizobraževanju.

 

MEDNARODNI TRENER

 • je imenovan trener,
 • opravi usposabljanje za mednarodnega trenerja, 
 • je uspešno sodeloval pri vodenju vsaj dveh projektov usposabljanja voditeljev na mednarodni ravni,
 • je uspešno vodil vsaj en projekt usposabljanja voditeljev na mednarodni ravni,
 • je dejaven na področju mednarodnega usposabljanja voditeljev, lahko tudi izven skavtskih organizacij,
 • dobro razume in sprejema namen, temeljna načela in metodo skavtstva pri mednarodnem usposabljanju voditeljev,
 • sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju mednarodnih projektov usposabljanja voditeljev,
 • je sposoben uspešnega sodelovanja z drugimi voditelji mednarodnih usposabljanj,
 • s svojim zgledom spodbuja udeležence mednarodnih usposabljanj k osebni in duhovni rasti, samovzgoji in samoizobraževanju.