Pot usposabljanja voditelja

Trenutna Shema usposabljanja voditeljev v ZSKSS je bila sprejeta marca 2007, popravki in predlogi na podlagi vrednotenja pa so bili sprejeti marca 2010.

Bistvo sheme je težišče usposabljanja prenesti iz dogodkov usposabljanj (taborne šole ipd.) v čas konkretnega delovanja v vlogi skavtskega voditelja. Shema predpostavlja osebno odgovornost voditelja in ključno vlogo SKVO pri oblikovanju voditeljev, pri podpori učenju z delom ter pri rasti in napredovanju voditeljev.

Usposabljanje ne bi smelo biti niti breme niti predvsem dobra zabava, ampak neločljiv del odgovorne odločitve, da želim služiti otrokom in mladim kot skavtski voditelj in da jim želim služiti dobro.

Shema usposabljanja voditeljev opredeljuje področje dela, določa stopnje voditeljstva, ustrezne dogodke usposabljanja ter minimalne kriterije za udeležbo na njih.

Uporabni dokumenti (klik)