Mentorstvo in pripravništvo

Pripravništvo

Pripravnik je v ZSKSS tisti, ki se odloči, da bo postal voditelj. Na pot pripravništva se podaš, ko imaš vsaj 19 let. Pripravništvo traja najmanj 6 mesecev, lahko tudi več (priporočamo 1 leto). V tem času opravljaš različne naloge v veji, kjer služiš ali si pomočnik voditelja. Naloge si izbereš in zadaš s pomočjo NaPOTnika in mentorja, nato pa zapišeš načrt po katerem boš te naloge izpolnjeval/a.  Pomembno je, da opravljene naloge sprotno preverjaš sam/a, po dogovoru pa tudi z mentorjem, da ti da usmeritve kako naprej in pomaga rešiti morebitne dileme. Na koncu pripravništva skupaj z mentorjem naredita preverbo celotnega obdobja pripravništva in ovrednotita delo.

Mentorstvo

Mentorstvo znotraj ZSKSS se je oblikovalo, kot odgovor na potrebe članov ZSKSS pred začetkom voditeljstva, saj se je pogosto dogajalo, da so v voditeljske vrste prišli člani, ki niso imeli ustreznih predznanj oz. opore pri delu, ki so ga prevzeli.

Tako se je mentor in njegova vloga – mentorstvo – pokazala, kot dobra praksa za osebno rast pripravnika v času pripravništva, ki jo lahko doseže s pomočjo mentorja in pripomočka, imenovanega NaPOTnik.

Napotnik

Ker smo s pripravništvom hoteli tudi na nek način poenotiti znanje vseh pripravnikov pred prihodom na TŠ Metoda, se je pokazala potreba po pripomočku, ki nam bo kazal pot → NaPOTniku. NaPOTnik ni obvezen za izpolnjevanje, je pa zelo zaželen in dobrodošel pripomoček. Pripravnika bo vodil v razmišljanju o svoji voditeljski poti. Vsebuje tudi konkretne izzive, ki jih pripravnik opravlja in se tako seznani s področji, na katera bo moral biti kot voditelj pozoren in jih upoštevati.

tukaj najdete e-napotnik (klik)