Taborna šola za voditelje brez izkušenj

Taborna šola za voditelje brez izkušenj – se izvaja po potrebi

Pogoji za udeležbo:

  • vsaj 19 let, dopolnjenih v koledarskem letu
  • odločitev za voditeljstvo v ZSKSS.