Projekt voditelja

Vsak voditelj je odgovoren za svojo osebno rast. Vztrajanje na poti stalne osebne rasti je naporno, zato nam pri tem pomagajo dogodki usposabljanj - taborne šole. Največ priložnosti za osebno rast nam po udeležbi na taborni šoli omogoča osebno delo, kjer sta močno v ospredju dva elementa skavtske metode - učenje z delom in samovzgoja.  

Čas po taborni šoli je namenjen učenju na podlagi lastnih izkušenj – učenju z delom. Teoretično znanje preizkušamo v praksi in vrednotimo svoje delo. Po taborni šoli naj bi vsak voditelj sprejel odločitev za svojo nadaljnjo osebno rast.

Kot voditelji smo poklicani, da dejavno in odgovorno sooblikujemo skupnost, kateri pripadamo. Zato je pomembno, da na poti voditeljskega oblikovanja s služenjem prispevamo tudi k oblikovanju in rasti skupnosti – ZSKSS.

Za razliko od koraka voditelja, je pri projektu večji poudarek  namenjen rasti organizacije kot osebni rasti voditelja. Posameznik z izvajanjem projekta voditelja v prvi vrsti prispeva k rasti ZSKSS. Pri tem si izbere področje, ki mu je v izziv in osebno rast.

Projekt voditelja pomeni:
1)    'Spremembo' v razvoju ZSKSS.
2)    'Spremembo' pri kandidatu za skavtskega voditelja.
3)    'Spremembo' pri osebah, ki jim je projekt namenjen.

S pomočjo projekta voditelj znanje iz TŠ Združenje prenese v prakso. Kandidat se posveti področju, s katerim bo prispeval k razvoju skavtstva v Sloveniji in preko katerega bo tudi sam osebnostno zrastel.

Projekt je povezan s konkretno vlogo, ki jo posameznik prevzame znotraj ZSKSS (na lokalni, regijski ali državni ravni) in za katero se je usposabljal.

Nabor dokumentov (klik - imenovanja199942)