Taborna šola Združenje

Usmeritve glede na delovanje na lokalni, regijski ali državni ravni

Pogoji za udeležbo:

  • vsaj 21 let, dopolnjenih v koledarskem letu,
  • imenovanje voditelj veje,
  • vsaj 2 leti delovanja kot voditelj veje ali v drugih podobno zahtevnih vlogah v okviru ZSKSS,
  • izkušnje v izbrani vlogi (glede na usmeritev) ali resen namen delovati v tej vlogi v bližnji prihodnosti,
  • jasna vizija lastne skavtske poti.