Pripravništvo

Zakaj je pripravništvo tako pomembno?

Ker se boš v času pripravništva seznanil/a z osnovnimi voditeljskimi veščinami  (v SKVO, s služenjem in/ali udeležbo na TŠ Pripravnik), veliko pa boš naredil/a tudi za svojo osebno rast, saj si pot pripravništva zastaviš sam/a pri tem pa te usmerja mentor.

Kako pa pripravništvo pravzaprav izgleda?

Na pot pripravništva se podaš, ko imaš vsaj 19 let. Pripravništvo traja najmanj 6 mesecev, lahko tudi več (priporočamo 1 leto). V tem času opravljaš različne naloge v veji kjer služiš ali si pomočnik voditelja. Naloge si izbereš in zadaš s pomočjo NaPOTnika in mentorja, nato pa zapišeš načrt po katerem boš te naloge izpolnjeval/a.  Pomembno je, da opravljene naloge sprotno preverjaš sam/a, po dogovoru pa tudi z mentorjem, da ti da usmeritve kako naprej in pomaga rešiti morebitne dileme. Na koncu pripravništva skupaj z mentorjem naredita preverbo celotnega obdobja pripravništva in ovrednotita delo.

Ne boj se … to ti bo samo koristilo za naprej.

Kakšna so usposabljanja za pripravnike?

Začetek obdobja pripravništva ni pogojen z nobeno od tabornih šol, je pa pripravništvo pogoj za udeležbo na TŠ Metoda. 

Pred začetkom pripravništva se lahko udeležiš taborne šole Pripravnik, kjer boš dobil/a veliko znanj, ki ti bodo koristila pri nadaljnjem delu, razširil/a boš svojo socialno mrežo, ki ti bo v času aktivnega voditeljstva še kako koristila, poleg vsega pa boš lahko s svojimi lastnimi znanji obogatil/a tudi ostale udeležence.

Kaj je NaPOTnik in zakaj ga potrebujem?

Napotnik je knjižica, ki te s predlaganimi izzivi pomaga vpeljati na skavtsko pot pripravnika/pripravnice, da se boš lahko res dobro pripravil/a na voditeljstvo, kljub temu pa ti pušča proste roke in te spodbuja, da si zastaviš zahtevnejše izzive na posameznih področjih.

Pri uporabi NaPOTnika se je vedno dobro zavedati, da ta ni namenjen oteževanju dela, ampak je mišljen kot pripomoček, kjer boš imel/a pregled nad svojim delom in boš tako lahko postal/a pri izvajanju nalog skavtskega voditelja/voditeljice vedno boljši/a.

tukaj najdete napotnik (klik)