Korak voditelja

Vsak voditelj je odgovoren za svojo osebno rast. Vztrajanje na poti stalne osebne rasti je naporno, zato nam pri tem pomagajo dogodki usposabljanj - taborne šole. Največ priložnosti za osebno rast nam po udeležbi na taborni šoli omogoča osebno delo, kjer sta močno v ospredju dva elementa skavtske metode - učenje z delom in samovzgoja.  

Čas po taborni šoli je namenjen učenju na podlagi lastnih izkušenj – učenju z delom. Teoretično znanje preizkušamo v praksi in vrednotimo svoje delo. Po taborni šoli naj bi vsak voditelj sprejel odločitev za svojo nadaljnjo osebno rast.

KORAK VODITELJA

Korak voditelja je en izmed korakov v osebni rasti kandidata. S korakom voditelja se kandidat posveti področju, ki mu predstavlja izziv in se izpopolni v metodi svoje veje (znotraj stega ali širše).

S koraka voditelja želimo poudariti pomen učenja z delom. Voditelj naj bi s korakom voditelja teoretično znanje, ki ga je pridobil na usposabljanju, prenesel v konkretno delo v veji. S tem voditelj odkrije še neodkrite ter nadgradi že odkrite sposobnosti, talente in znanja.

Korak voditelja je pot, po kateri dosežemo  spremembo pri:

1)    SEBI SAMEMU
Osebna rast na šestih področjih razvoja.

2)    V SVOJEM PRISTOPU DO MLADIH
Razvijanje sposobnosti prepoznavanja posameznikovih potreb, sposobnost motiviranja, sposobnost komunikacije z otroci in mladostniki,…

3)    PRI UPORABI METODOLOŠKEGA PRIPOMOČKA VEJE ALI ELEMENTA SKAVTSKE METODE
Elementi skavtske metode, druge vzgojne izbire, metodološki pripomočki v veji, veščine voditelja.