Usposabljanje v ZSKSS

»Vsak skavt si zasluži usposobljenega voditelja! Vsak voditelj si zasluži usposabljanje, da bo lahko uspešno izvajal skavtski program!«

Usposabljanje v ZSKSS ima bogato tradicijo, saj poteka že vse od nastanka organizacije, in je tisto pomembno področje, ki vseskozi zagotavlja kakovostno rast celotne organizacije. Iz 35 tabornih šol v prvih desetih letih je število izvedb v naslednjem desetletju naraslo na več kot 100. Teh dogodkov usposabljanj se je udeležilo več kot 2.000 posameznikov oz. zadnja leta okoli 200 udeležencev v enem letu, pri vodenju usposabljanj pa letno sodeluje več kot 70 trenerjev.

Usposabljanje v ZSKSS temelji na potrebah skavtov, skavtskih voditeljev in skavtske organizacije ter omogoča pridobivanje znanj in veščin, ki jih vsak voditelj potrebuje za svoje delovanje. Usposabljanje temelji na skavtski metodi, dopolnjujejo pa se tudi z drugimi uspešnimi metodami izobraževanja odraslih in neformalnega izobraževanja, ki spodbujajo aktivno vlogo udeleženih.

Usposabljanje mladinskih voditeljev v ZSKSS poteka v obliki:

  • tabornih in skavtskih šol (večdnevna usposabljanja na različnih stopnjah)
  • državnih srečanj voditeljev (dvodnevna usposabljanja za voditelje posameznih vej)
  • male šole življenja v džungli (večdnevno uvajanje za delo z otroci, starimi od 8 do 10 let)
  • različnih enodnevnih izobraževanj in krajših delavnic
  • skozi literaturo in gradivo ZSKSS ter
  • s stalno voditeljsko rastjo med obdobjem voditeljstva.

Poleg različnih usposabljanj mladinskih voditeljev ter rednega vzgojnega dela z otroci in mladimi posebej usposabljamo tudi vodnike (mladi, stari od 13 do 16 let) na tečajih za vodnike.